torsdag den 29. marts 2012

Internationalt samarbejde og dybe tallerkner


Bergen dannede en utrolig smuk ramme om det første “advisory-board” møde for den norske satsning på internetbaseret selvhjælp. Tine Nordgren cand. psych., phd. er projektets leder i nært samarbejde med Odd E. Harvik prof. ved psykologisk fakultet i Bergen. Planen for projektet er, at adaptere det svenske program udviklet af Per Carlbring prof. og Gerhard Andersson prof. og som bruges i internetpsykiatrien i Stockholm. Programmet implementeres først på et par klinikker i Bergen, senere i hele Helse Vest og endelig nationalt. Det er et meget flot og ambitiøst projekt, som har været undervejs siden 2004 - heriblandt med en tre-årig forskningsperiode som Tines phd projekt. 
Advisory-boardet bestod af Kate Cavanagh prof. ved Sussex University, Kerstin Blom cand. psych. fra internetpsykiatri.se fra Stockholm og jeg (noget out-of-my-league her og var meget glad for invitationen, da det er en fantastisk chance for også at høste viden og erfaring med til DK og skabe et nordisk samarbejde). 
Mødet forløb over 2 dage, hvor første dag bestod af en åben brainstorm og gennemgang af projektet. Anden dag bestod af et seminar for lokale, regionale og nationale ledere, samt interesserede behandlere og studerende med oplæg fra os alle fire.
Der blev virkelig mange nyttige diskussioner og interessante vinkler ud af dette møde om alt fra videofilmet præsentation overfor tekstbaserede programmer til programmering af platform. Og netop det sidste er et overset og undervurderet emne, når vi diskuterer internetbaseret selvhjælp. Det viste sig at være en erfaring vi alle havde, at det kan være virkeligt vanskeligt at få programmellet under overfladen til at fungere efter hensigten. I Stockholm har de måttet opgive en kontrakt med et firma efter lang tid og mange spildte penge og er nu startet helt forfra. Disse ting bringer det evindelig spørgsmål om “make-or-buy” på banen. I Danmark har vi mange it-skandaler for skattekroner bag os, så spørgsmålet er, om vi behøver at opfinde den dybe tallerken hver gang. Det giver selvfølgelig en række betydningsfulde fordele selv at udvikle i form af frihed og at pengene bliver i landet, men på den anden side risikeres mange spildte penge og spildt tid. Der er også spørgsmålet om vedligehold og udvikling efter projektafslutning. Flere projekter fra England er døde, da teknologien blev uddateret, fordi projektmidlerne ikke omfattede opdatering. Det skaber derfor et ægte dilemma - skal vi selv udvikle en platform eller skal vi købe den? Spørgsmålet synes uafklaret. 
Uanset hvad, så er det et eksempel på, at dette samarbejde og udveksling af erfaringer med de, som er længere end os i Danmark, er uvurderligt. Tak for jeres generøsitet!

onsdag den 22. februar 2012

Bliver psykologen overflødig?

Lad os få stukket fingeren i hvepsereden! Der er efterhånden god evidens for, at computerbaseret kognitiv adfærdsterapi, som dybest set er selvhjælp med en times psykologstøtte eller to, giver samme symptomreduktion som almindelig kognitiv adfærdsterapi. Se eksempelvis denne artikel af nogle af de absolut dygtigste i verden på dette område.

Der er al mulig grund til at tro, at vi bare er i den spæde begyndelse af denne udvikling. Er vi på vej til at gøre os selv overflødige?

fredag den 17. februar 2012

Danmarks første nationale seminar!

På mandag afholdes det første nationale seminar om internetbaseret rådgivning og terapi! Det er en skelsættende begivenhed, fordi den er holdt i regi af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer og altså derved også Dansk Psykologforening. Emnerne spreder sig bredt, men jeg selv og Nicole Rosenberg giver en introduktion til emnet: Computerbaseret kognitiv adfærdsterapi med demonstration af Godstart.nu og FearFighter. Herudover holder en række interessante personer oplæg om forskellige sider af dette spændende nye udviklingsfelt. Blandt andre: Sophie Bauer, Anne-Marie Thuesen, Iben Sejerøe Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Morten Fenger og Johan Eklund. Se programmet her

torsdag den 16. februar 2012

Nyt sted til opdatering af C-KAT og andet

Hej alle og velkommen til min nye blog.
Dette sted er et sted til at finde og diskutere tiltag indenfor brug af computer i psykoterapi. Her vil jeg løbende beskrive nyheder og referere til gode artikler i både faglitteratur og dagblade samt lægge relevante links ind.

I er alle sammen velkomne til at skrive til mig om noget i ønsker lagt op på bloggen, så bliver det gjort. Alle tips om artikler eller andet er mere end velkomne.

I er også alle sammen meget velkomne til at diskutere og kommentere blog-indlæg her på siden.

Velkommen til!